Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født fredag den 13. november 1868 i København
Død søndag den 23. oktober 1949 i København

Mini-biografi: Var søn af viceadmiral Niels F. Ravn, blev som 22årig sekondløjtnant i flåden, gennemgik hærens officersskoles ældste klasse, blev premierløjtnant, siden kaptajn og kommandør. Var mere optaget af videnskabelige emner end af officerskarrieren og tog med orlogsskonnerten Ingolf, på opmåling og hydrografiske undersøgelser ved Island og Grønland og var med fregatten Fyen ved Middelhavet. Henrik Olufsen Ravn blev 1898 underbestyrer ved Meteorologisk institut, foretog opmålinger af halvøen Reykjanes i Island, virkede 9 år som lærer i navigation på kadetskolen og var hvert år udkommanderet med eleverne på krydseren Hejmdal. Underviste i opmåling på søværnets officersskole og udgav en Lærebog i Opmaaling. Ravn var seks år leder af opmålingen i danske farvande og fra 1910 chef for Søkortarkivets 1. afdeling. Var en tid udkommanderet som næstkommanderende i panserskibet Olfert Fischer, blev 1915 fyrinspektør og fører af fyrinspektionsskibet C.F. Grove, udnævntes 1919 til direktør for Søkortarkivet. Sad 1922 i en international voldgiftsdomstol i Haag på grund af en tysk ubåds torpedering af den hollandske damper Tubantia. Ravn var Danmarks delegerede i det internationale hydrografiske bureau i Monaco, sad i bestyrelsen for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab og var medlem af Stednavneudvalget. Var ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.