Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk rigsråd

Født lørdag den 3. november 1593 på Vang, Aalborg
Død tirsdag den 29. januar 1661 i Odense

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, studerede i Wittenberg, Rostock, Leiden og Siena, blev 1621 sekretær i danske kancelli, 1623 kammerjunker hos hertugerne Ulrik og Frederik. Forlenedes 1627 med Lundegård, blev 1632 ritmester ved den nørrejyske adelsfane, 1640 ansat som landsdommer i Nørrejylland og Asmild kloster. Virkede som befuldmægtiget for jysk adel, fik 1644 den højeste inspektion i Jylland under krigen og blev 1645 generallandkommissarius, skulle føre opsyn med den svenske hærs rømning. Kom 1647 i rigsrådet og tilhørte den mest konservative fløj. Mogens Høg blev 1653 sendt til Stockholm for at få dronning Leonora Christine væk fra Corfitz Ulfeldt, men havde ikke heldet med sig. Var 1657, sammen med Christen Skeel, med i forhandlinger om bevillinger, blev derefter sammen med Iver Vind betroet at indsamle midler fra Jylland og Fyn. Blev ved svenskernes belejring taget som fange og stillet for Corfits Ulfeldt, der nu var Karl Gustavs minister, blev anbefalet at bøje sig for Frederik III og indvilligede. Høg havde flere hverv under Københavns belejring, tog sig af Garnisonens underhold og sad i kommissionen til bestemmelse af, hvordan byens stabelret skulle indrettes. Blev 1659 kommitteret til at forhandle om fred med Sverige, deltog i rigsrådsmødet 1660, men døde kort efter.