Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd

Født mandag den 1. juni 1590 i Roskilde
Død onsdag den 17. februar 1658 i Odense

Mini-biografi: Var søn af Jakob Vind, tog som 17årig til Tyskland, studerede på universitetet i Jena, rejste videre til Schweiz, Frankrig og Holland, ved hjemkomsten 1612 ansat i kancelliet og blev 1614 kannik i Ribe. Iver Vind foretog adskillige rejser, var bl.a. i Rusland, fulgte hertug Frederik III til Bremen og Mecklenburg, var til herredage i Norge, fulgte Christian IV til møde med Gustav Adolf i Halmstad og var til landdag i Flensborg. Blev 1626 øverste sekretær i kancelliet, fik samme år et kanonikat i Århus og 1631 kantoriet ved Viborg domkapitel. Forhandlede flere gange med Kirsten Munk og hendes mor Ellen Marsvin på Christians 4.'s vegne, ledsagede 1644 kongen til søs og var derfor med i slagene ved Listerdyb og på Kolberger-Heide. Vind blev medlem af rigsrådet og fik 1645 Dalum len, rådede kongen til at sende flåden til de norske farvande og kom derved i strid med andre medlemmer af rigsrådet. Fulgte 1646 kongen til herredag i Kristiania og var 1648 med til hyldningen af Frederik 3. Iver Vind blev 1658, sammen med flere andre rigsråder, taget til fange af svenskekongen Karl Gustav i Odense og døde kort efter. Var Ridder af Dannebrog og ejede flere herregårde.