Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk general, godsejer og krigsminister

Født onsdag den 9. december 1795 på Egebjerggård, Odsherred
Død onsdag den 13. april 1870 på Store Grundet Hovedgård, Vejle

Mini-biografi: Sekondløjtnant i artilleriet 1812. Deltog året efter i kampene i Holsten mellem Auxilliærkorpset, som var sendt til hjælp for den trængte Napoleon, og marskal Bernadottes svensk-tyske hær. Efter nogle år, hvor Lüttichau tog sig af godset Store Grundet ved Vejle, som han havde arvet, fortsatte hans militære karriere. Deltog i Treårskrigen, steg her i graderne fra major til oberst. Var desuden politisk aktiv som medlem af Viborg Stænderforsamling. Medlem af den grundlovgivende forsamling 1848-49, men stemte imod grundlovsudkastet, som han fandt for vidtgående. Derefter i flere perioder medlem af Landstinget og Rigsrådet. Krigsminister i regeringen P.G. Bang 1854-56. Ved udbruddet af den dansk-tyske krig 1864 var Lüttichau højstkommanderende artilleriofficer ved felthæren. Var ved krigsrådet i Slesvig den 4. februar 1864 den eneste af de tilstedeværende, som var imod en opgivelse af Dannevirkestillingen, og som derfor ikke underskrev krigsrådsprotokollen. Da general de Meza få dage senere blev kaldt til København, blev Lüttichau i en kort periode fungerende overgeneral. Blev ved sin afsked på grund af alder i 1865 udnævnt til generalløjtnant og samtidig benådet med Storkorset af Dannebrogordenen.