Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, forfatter, historiker og indenrigsminister

Født torsdag den 24. november 1814 i Randers
Død søndag den 30. marts 1902 i København

Mini-biografi: Var søn af en generalkrigskommissær, blev i 1831 student, tog 1836 juridisk kandidateksamen, studerede statsret og praktisk politik i Tyskland, Frankrig, England, Belgien samt Holland. Blev i 1841 kancellist, 1842 protokolfører ved stænderforsamlingerne, derefter referendar i kabinetssekretariatet, kommitteret i generaltoldkammer- og kommercekollegiet. Blev påvirket af sin stedmors far, P.C. Stemann og udgav i 1844, anonymt: Om Hertugdømmernes Forhold til Nationalbanken i Kiøbenhavn. Mathias Hans Rosenørn valgtes i 1847 til stiftamtmand over Island, amtmand i Sønderamt og efterfulgte i 1849 P.G. Bang som indenrigsminister i "november-ministeriet". Gennemførte i 1850 hoverilovene og affattede instrukserne for udenrigsminister Holger Reedtz før Warszawamødet. Blev efter ministeriets afgang i 1851, konstitueret kabinetssekretær, 1854 chef for Statistisk bureau og amtmand i Randers, var 1859-1901 kommissarius for de jyske statsbaner, sad 1856-61 som medlem af rigsrådet, takkede i 1860 nej til D.G. Monrads tilbud om indenrigsministerposten. Udgav bl.a. Løsrevne Blade af Livsminder med en gunstigere dom over Frederik VII end J.N. Madvig og assisterede J.P. Trap ved værket om Danmark. Var medlem af bestyrelsen i Selskabet for jydsk historie og topografi, formand for Samfundet for dansk-norsk genealogi og personalhistorie. Fik titel af kammerjunker, kammerherre og gehejmekonferensråd. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.