Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk livlæge og professor

Født søndag den 16. juni 1867 i Næstved
Død onsdag den 7. november 1962 i København

Mini-biografi: Var søn af generalmajor Louis le Maire, blev 1885 student, læste medicin og tog kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1892. Fik herefter sin praktiske uddannelse ved flere forskellige hospitaler i hovedstaden. Martin le Maire valgte derefter at specialisere sig i obstetrik og studerede ved hospitaler i Dresden og København. Blev 1901 ansat som livkirurg hos Christian IX, skrev året efter disputatsen Svangerskab og Fødsel ved Myom i Uterus og forsvarede den for en medicinsk doktorgrad. Blev 1904 hofmedikus, 1906 tildelt titlen som professor, åbnede nu en privatklinik og var tillige leder af Marthahjemmets klinik for syge børn. Le Maire var gennem 30 år læge ved Københavns amts arresthus, virkede i 24 år som skolelæge, 8 år livlæge hos enkedronning Louise og tjente i 19 år prinsesse Thyra. Sad som medlem i bestyrelsen for Fribolig for lægeenker, Københavns jordemoderforening og arveprinsesse Carolines legat for sygeplejersker og var i flere år censor i obstetrik ved medicinsk embedseksamen. Udgav 1952 En Livkirurgs Erindringer fra Chr. IX's Tid, med minder om både kongen, hertuginden af Cumberland og hendes døtre, kejserne Wilhelm af Tyskland og Franz Josef af Østrig-Ungarn. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 1. grad. Far til Louis le Maire.