Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretsdommer, jurist og professor

Født søndag den 1. maj 1910 i København
Død mandag den 25. december 1972 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en professor, blev student 1928, studerede jura og tog embedseksamen 1934, arbejdede derefter i Justitsministeriet, var først sekretær, senere fuldmægtig og ekspeditionssekretær. Christian Louis le Maire var udstationeret som dommerfuldmægtig i to år, blev 1946 dr.jur. på afhandlingen Legal Kastration i strafferetlig Belysning, heri forelå en større undersøgelse af kriminalitet med seksuel karakter i Danmark, en del af materialet var hentet i Retslægerådet. Le Maire tog på studierejse til USA 1947, blev udnævnt til professor i strafferet ved Aarhus Universitet 1949, men søgte i 1951 stillingen som direktør for statens sindssygevæsen. Fik jobbet i 1952, blev samme år formand for indenrigsministeriets kommission vedrørende statens sindssygevæsen og skulle virkeliggøre kommissionens forslag til ændringer inden for sindssygevæsenet. Le Maire blev udnævnt til højesteretsdommer 1961, bestred en hel del tillidsposter, var formand for Teaterrådet, for justitsministeriets teaterudvalg af 1949, medlem af ungdomskommissionen, af straffelovs-kommissionen, formand for den danske afdeling af Nordisk administrativt forbund, præsident for Dansk Røde Kors, formand for Dansk Flygtningehjælp og medlem af bestyrelserne i forskellige faglige og velgørende foreninger. Le Maire bevarede sin interesse for kriminologiske og kriminel politiske emner, behandlede dem i kronikker og foredrag, nogle er udgivet under titlerne Kampen mod straffen og Spredt fægtning.