Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmestatsminister

Født lørdag den 25. maj 1737 i Bergen, Norge
Død torsdag den 5. december 1811 i København

Mini-biografi: Var søn af en biskop og greve, mistede sin far som 11årig, kom derefter til at bo hos sin halvbroder. Gik fra 1754 på Sorø Akademi, fortsatte sine studier privat og rejste til udlandet 1759, skaffede sig gennem de næste tre år en højere uddannelse. Marcus Gerhard Rosencrone udnævntes til hofjunker 1761, fik sæde i det tyske Kancelli, vandt J.H.E. Bernstorffs bevågenhed og blev optaget i den københavnske frimurerloge St. Martin. Sendtes som legationssekretær til Sachsen 1766, året efter til Stockholm som chargé d'affaires, udnævntes 1773 til kammerherre og gesandt i Dresden, flyttede senere til Berlin. Rosenkilde vendte hjem 1780 for at blive minister for det udenlandske departement, blev samtidig gehejmeråd, fik titel af greve 1783, arvede betydelige midler efter sin bror og købte Børglum Kloster. Fik som udenrigsminister stor indflydelse, udnævntes 1782 til statsminister, siden til direktør for skatkammeret, var medlem af den ekstraordinære finanskommission og af Overbankdirektionen. Blev afskediget 1784 og forlod hovedstaden for at studere historie, statsvidenskab og filosofi, var æresmedlem af Videnskabernes Selskab, modtog Dannebrogsordenen og Elefantordenen. Rosencrone og hustruen var barnløse og oprettede Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, hvis formål er at støtte talentfulde unge, udbrede kultur og videnskab, fonden kommer såvel Danmark som Norge til gode.