Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, diplomat og udenrigsminister

Født fredag den 13. maj 1712 i Hannover, Tyskland
Død tirsdag den 18. februar 1772 i Hamborg (Hamburg), Tyskland

Mini-biografi: Var søn af en friherre, studerede som andre unge adelsmænd på den tid, ved forskellige universiteter i udlandet og tilegnede sig flere europæiske sprog. Johann Hartwig Ernst Bernstorff blev 1732, af Christian 6. udnævnt til kammerjunker, sendtes året efter som diplomat til Kursachsen, repræsenterede 1737 den dansk-norske stat ved den tyske rigsdag i Regensburg, var 1744 i Frankrig for at tage del i forhandlingerne om tilknytning mellem Danmark og Frankrig. Udnævntes 1751 til udenrigsminister efter Johan Sigismund Schulin, blev leder af det tyske Kancelli og medlem af Konseillet. Bernstorff fik stor magt, forsøgte at løse alle konflikter på diplomatisk vis og holde Danmark fri fra krige, støttedes af A.G. Moltke og var højagtet af Frederik 5. Blev ved Christian 7.'s hof offer for anklager og hemmelige angreb fra bl.a. Frederik Danneskiold-Samsøe. Bernstorff indgik handelstraktater med forskellige Middelhavsstater for at fremme dansk-norsk skibsfart, var i 1769 med til at oprette Landhusholdningsselskabet og støttede Selskabet til de skjønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse. Efterlod sig en betydelig bogsamling indenfor historie, statsvidenskab og skønlitteratur, som 1803 erhvervedes af Det kongelige Bibliotek. Bernstorff fik titel af etatsråd, kammerherre, gehejmekonferensråd og lensgreve. Udnævntes til Ridder af Ordenen de l'Union Parfaite, Ridder af Dannebrog og Elefantridder.