Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, etatsråd, gehejmeråd og udenrigsminister

Født lørdag den 18. august 1694 i Prichsenstadt, Bayern, Tyskland
Død mandag den 13. april 1750 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst, gik på gymnasium i Heilbronn, studerede på universiteterne i Jena, Helmstedt og Leiden. Blev ansat som hovmester for markgreverne Frederik Ernst og Frederik Christian af Brandenburg-Kulmbach, brødre til den danske kronprinsesse Sophie Magdalene. Fulgte den ældste til Danmark, kom i forbindelse med moderen og med kronprinsen, den senere kong Christian 6., der siden gjorde Johan Schulin til direktør i Generalpostamtet, derefter til etatsråd og 1731 optog ham i den danske adel. 1733 blev Schulin sekretær i Tyske Kancelli, 1735 præsident, kom derved til at styre vigtige sider af Slesvig og den kongelige del af Holsten, blev desuden udenrigsminister, 1737 assessor i Konseillet, året efter udnævnt til gehejmeråd i konseillet. Blev af dronningen hædret med l'union parfaite, modtog af kongen Dannebrogsordenen og herresædet Frederiksdal i Nordsjælland. Som udenrigsminister 1735-50 lykkedes det Schulin at opnå forbund med Frankrig, mens en ønsket nordisk union ved valg af Frederik 5. til svensk tronfølger måtte opgives på grund af russisk modstand. Efter Christian 6.'s død fortsatte Schulin sin udenrigspolitik, fik støtte fra Frederik V og blev 1747 udnævnt til Ridder af Elefanten. Var en dygtig politiker, talte perfekt dansk trods sin tyske herkomst og var tro mod sit nye fædreland.