Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og borgmester

Født onsdag den 6. juli 1836 i Randers
Død søndag den 18. januar 1903 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev i 1854 student, læste jura og tog i 1859 kandidateksamen. Fik ansættelse i Indenrigsministeriet, blev 1868 udnævnt til fuldmægtig, året efter til ekspeditionssekretær og 1875 til kontorchef. Ludvig Christian Borup var 1878-83 assessor i Den kongelige Landsoverret samt Hof- og Stadsret. Virkede 1869-83 som docent i landbolovgivning ved Veterinær- og Landbohøjskolen, udgav nogle arbejder om landborettigheder, bl.a. en afhandling om fæsteloven af 19. februar 1861, gav i Ugeskrift for Retsvæsen 1867, under titlen "Den danske Landboret", en fuldstændig fremstilling af hele landbolovgivningen, som dengang havde stor praktisk betydning. Blev af Københavns borgerrepræsentation i 1883 valgt til at efterfølge C.E. Fenger som finansborgmester. Sad som medlem af Københavns Havneråd, af Karantænekommission, Tuberkulosekommissionen og i direktionen for Thorvaldsens Museum. Fik indlemmet en del af Hvidovre Sogn, Sundby og Nathanaels Sogne på Amager, samt Brønshøj Sogn under hovedstaden og stod for finansieringen af Københavns nye rådhus fra 1903, tegnet af Martin Nyrop. Borup var fra 1901 medlem af Landstinget for Højre, blev den sidste konservative finansborgmester i København, herefter overtog Jens Jensen fra Socialdemokratiet posten. Blev udnævnt til Konferensråd, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 1. grad. Fik Borups Allé i København opkaldt efter sig.