Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge, politiker, finansminister og professor

Født onsdag den 9. februar 1814 i København
Død søndag den 21. september 1884 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst, gik på Borgerdydskolen på Christianshavn, valgte lægevidenskaben som fag og tog som 21årig kirurgisk eksamen, havde tillige studeret kemi ved Den polytekniske Læreanstalt. Tog på studierejse, først til Berlin, studerede derefter patologi, fødselshjælp og gynækologi i Wien og sluttede på den patologisk-anatomiske skole i Paris. Interesserede sig især for den medicinske statistik, førte disse studier videre i almindelig statistisk retning. Kom 1839 tilbage til Danmark tog året efter en medicinsk licentiatgrad ved en statistisk afhandling, der vakte opmærksomhed i udlandet. Carl Emil Fenger blev i 1840 reservekirurg ved det kirurgiske akademi, 1841 ved Frederiks hospital, blev 1842 dr.med. på afhandlingen Den epidemiske sårrosen, skrev flere kirurgiske afhandlinger i tidsskrifterne, blev 1845 ekstraordinær, 1850 ordinær professor. Var 1849 blevet valgt ind i folketinget, opgav mandatet efter tre år, men havde forskellige offentlige hverv: var medlem af det veterinære sundhedsråd, blev 1856 direktør for landbohøjskolen, 1855 valgt til rigsrådet, finansminister 1859 og igen i 1870. Fik oprettet Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten, 1875 finans- og hospitalsborgmester i København, fik oprettet Øresunds- og Blegdamshospitalet og udvidet Skt. Hans Hospital. Fenger blev Etatsråd 1858, Gehejmeråd 1866, udnævnt til Ridder af Dannebrog 1852 Kommandør 1864, Dannebrogsmand 1864 fik Storkorset 1873.