Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, præst og historiker

Født torsdag den 28. februar 1684 i Ribe
Død søndag den 22. marts 1772 i Mern, Vordingborg

Mini-biografi: Var søn af en dr.theol., blev 1702 student fra Ribe og tog teologisk attestats 1706. Modtog et studenterlegat oprettet af Frederik 2. i 1569, var i 5 år alumnus på Borchs kollegium og udgav i den tid fem disputatser. Lars Terpager rejste 1708 til udlandet for at studere, var først i Hamburg siden i Utrecht. Blev ved hjemkomsten huslærer for en gehejmeråds søn, men tog 1711 igen til Utrecht og derefter til London. Vendte tilbage 1713, fik ansættelse som magister og var bosat hos sin velynder, biskop Christen Worm i København. Terpager blev 1720 kaldet til sognepræst i Mern og beklædte embedet resten af sit liv, var tillige provst for Bårse herred. Var interesseret i oldsager og antikviteter og en ivrig samler, havde i sine disputatser skrevet om gamle prædikestole, altergraven, vigilierne, Barfrederne, bogtrykkerkunstens første spor i Danmark. Fortsatte ikke med at skrive, var dog medarbejder ved F. Rostgaards ordbog, nøjedes ellers med at samle. En hel del af samlingerne, bl.a. flere historiske håndskrifter, erhvervet efter bibliotekaren Marcus Meibom, gik tabt under en brand i præstegården i 1727. Terpager forærede en hel del af sin samling til Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie og blev 1748 optaget som medlem.