Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop og professor

Født mandag den 10. juni 1672 i København
Død onsdag den 9. oktober 1737 i København

Mini-biografi: Var søn af en professor, blev 1689 student fra Vor Frue skole i København. Tog 1692 teologisk attestats og udgav de følgende to år disputatserne Antiquitatum Hebræarum corrupta apud Tacitum et Martialem vestiga med mange specielle undersøgelser af filologisk, antikvarisk og religionshistorisk art samt Historia Sabelliana (1696), en grundig afhandling om den oldkirkelige kætter Sabellius. Christian Worm rejste til Nederlandene og England, studerede især i Oxford. Skrev med sin studiefælle Frederik Rostgaard i Paris og blev måske opmuntret af denne til at udgive ældre islandske og danske kildeskrifter. Vendte hjem 1698 og blev kapellan ved Skt. Nicolai kirke, 1701 sognepræst, 1707 forflyttet til Vor Frue kirke som sognepræst og stiftsprovst over Sjællands stift. Blev 1710 professor theologiæ og året efter Sjællands biskop. Var påvirket af den engelske kirkeretning, især ved sin interesse for katekisation og fattigskoler. Stiftede to fattigskoler, tog sig af fattige børns forhold i hele København og var medstifter af Sjællands stifts gejstlige enkekasse. Blev under pesten 1711 medlem af sundhedskommissionen, var medlem af kommissionerne til reform af universitetet og de latinske skoler, meddirektør for Herlufsholm og Vallø hospital. Worm holdt ligprædiken over både Frederik IV og dronning Louise og kronede 1731 Christian VI og dronning Sophie Magdalene.