Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk departementschef

Født fredag den 26. februar 1875 i København
Død torsdag den 11. juni 1925 i Klampenborg

Mini-biografi: Var søn af kaptajn Henrik Glahn, bror til Ludvig Glahn og sønnesøn af generalkrigskommissær Tønne Bloch Glahn. Blev 1892 student, tog 1898 juridisk kandidateksamen, blev volontør ved Københavns amts nordre birk, derefter volontør i ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet. Blev 1902 assistent, fik 1910 kongelig udnævnelse til fuldmægtig og blev 1912 ekspeditionssekretær. Fik 1917 kongelig udnævnelse som kontorchef i undervisningsministeriet, 1923 kongelig udnævnt til departementschef og virkede gennem 8 år som ministersekretær. Kai Glahn var statens delegerede ved konferencen i Berlin 1908 angående revisionen af Bernkonventionen, var 1910 delegeret ved forfatterrets-kongressen i Luxembourg, 1912 i Paris. Udgav bl.a. loven om forfatterret og kunstnerret m.v. samt Bern-konventionen med kommentarer, håndbogen Lov om højere Almenskoler og sammen med departementschef A.P. Weis: Meddelelser angående de højere Almenskoler i Danmark. Lagde et stort arbejde i mange kulturelle og kunstneriske sager, bl.a. da flere private gymnasieskoler overgik til det offentlige, ved folkebiblioteksvæsenets reorganisation og ved omlægningen af Nationalmuseets forhold. Valgtes 1922 til formand for udvalget om Det kongelige teaters dobbeltscene og bestræbte sig på at skaffe kunstnere og forfattere en betryggende rådighed over deres arbejder. Glahn var medlem af Rask-Ørsted fondets bestyrelse, sekretær, revisor og konsulent ved Herlufsholms stiftelse. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)