Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født torsdag den 29. marts 1827 i Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Tyskland
Død mandag den 5. april 1886 i København

Mini-biografi: Var søn af generalkrigskommissær Tønne Bloch Glahn, gennemgik Landkadetakademiet, blev som 18årig sekondløjtnant ved fodfolket. Gjorde fra 1847 tjeneste ved 1. jægerkorps, deltog i kampen ved Bov og slaget ved Slesvig, såredes, blev taget som fange, men kort efter udvekslet. Henrik Glahn forfremmedes 1849 til premierløjtnant, deltog med 3. reservejægerkorps i fægtningen ved Ullerup, blev derefter adjudant ved 3. brigade og deltog i slagene ved Solbro og Isted. Kom efter krigen tilbage til 1. jægerkorps og deltog i 1853 i opmålingsarbejder under Vejdirektionen, udnævntes 1860 til kaptajn, kom til 3. bataljon, forflyttedes ved mobiliseringen 1863 til 10. regiment, deltog i Dybbøls forsvar og i kampen om Als, blev endnu engang taget som fange. Blev ved hjemkomsten ansat hos generalinspektøren for infanteriet, udnævntes ved gennemførelsen af Hærloven af 1867, til kaptajn af Generalstaben og souschef ved 1. generalkommando, blev 1876 oberst og chef for 4. bataljon. Fortsattes 1882 til Generalstaben som stabschef ved 1. generalkommando og blev ansvarlig året efter ansvarlig for at anordne enkelthederne i den første kantonnementsøvelse, som ifølge Hærloven af 1880 skulle afholdes på Sjælland. Blev 1884 Kommandør af 2. grad af Dannebrog, udnævntes 1885 til generalmajor og chef for Fynske Brigade. Far til Kai og Ludvig Glahn.

Garnisons Kirkegård, København (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)