Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ingeniør og kulturtekniker

Født onsdag den 4. december 1878 på Rundforbi, Skodsborg
Død søndag den 5. februar 1928 på Herthalund, Slagelse

Mini-biografi: Var søn af en skovrider, blev student i Helsingør 1896, kom derefter i smedelære i et år og forberedte sig samtidig til filosofikum. blev cand.phil. 1897 og 1902 cand.polyt. som bygningsingeniør, aftjente nu sin værnepligt og blev sekondløjtnant. Karl Thalbitzer blev ansat ved Det danske Hedeselskabs kulturtekniske afdeling i 1904 og udarbejdede i 1906 for Det islandske landbrugsselskab, et projekt til vanding og afvanding af Floi på sydsiden af Island mellem vandløbene Ölfuså, Hvitå og Pjorsá, hvor der skulle være naturreservat, projektet blev gennemført i årene 1922-27. Fik i 1907 tildelt K.A. Larssens Legat og rejste til Reval i Tallinn, arbejdede ved Liv-Estlandisches Bureau für Landeskultur og udførte opmålingsarbejder på Island for Det islandske landbrugsselskab 1910, fik i 1913 midler fra Reiersens Fond og tog på studierejse i Nord- og Vesttyskland. Blev 1918 leder af Hedeselskabets kulturtekniske afdelings kontor i Slagelse og året efter leder af hele afdelingen. Fortsatte og udviklede sit arbejde med vandløbsreguleringer, inddignings- og inddæmningsarbejder og kunstige afvandingsanlæg. Gennemførte i sin tid som leder 450 kulturtekniske arbejder, bl.a. digerne ved Vesterhavet, der giver 18,7 kilometers beskyttelse mod stormfloder. Thalbitzer var fra 1921 censor i kulturteknisk vandbygning ved polyteknisk eksamen. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1926.