Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk filantrop

Født tirsdag den 12. september 1871 i Aalborg
Død onsdag den 17. marts 1954 i Gentofte

Mini-biografi: Datter af grosserer. Blev i 1895 gift med daværende premierløjtnant H.U. Ramsing og kort efter brylluppet rejste parret til De dansk-vestindiske Øer, hvor ægtefællen skulle gøre tjeneste. Efter hjemkomsten i 1900 gik Julie Ramsing i flere sammenhænge ind i et arbejde for at forbedre forholdene for kvinder og børn på øerne. Det drejede sig især om støtte til vestindiske kvinders uddannelse i Danmark, udsendelse af danske sygeplejersker og diakonisser til arbejde derude, samt afsendelse af tøj, senge m.v. til børnehaver og vuggestuer på øerne. Dette arbejde fik en naturlig afslutning, da øerne i 1917 solgtes til USA. Et nyt virkefelt dukkede snart op, nemlig støtte til børn fra dansksindede familier i det tidligere hertugdømme Slesvig, hvor især børnene efter 1. verdenskrig var prægede af sult og elendighed. Med Julie Ramsing som formand dannedes Komitéen for slesvigske Børns Ferierejser, som allerede i 1919 sendte et stort antal børn på rekreationsophold i Danmark. Efter genforeningen i 1920 var det hovedsagelig sydslesvigske børn, som blev sendt på ophold i Danmark, en filantropisk indsats, som blev voldsomt aktuel igen efter 2. verdenskrig. Julie Ramsing forestod dette arbejde indtil 1948. For sit virke tildeltes generalinden Den kongelige Belønningsmedalje i guld samt Fortjenstmedaljen, ligeledes i guld.