Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Islandsk/Dansk rentekammerdeputeret, bibliotekar og forfatter

Født tirsdag den 31. august 1728 på Skálafell, Kalfafell, Island
Død torsdag den 29. marts 1787 i København

Mini-biografi: Var søn af en bonde, voksede op i det sydøstlige Island, var godt begavet og kom 1743 i Skalholt lærde skole. Mødte biskop Ludvig Harboe, fulgte med denne til Danmark og siden til Norge. Gik først i Trondhjem lærde skole og dimitteredes 1748 fra Københavns Universitet. Studerede filologi, filosofi samt jura. Tog 1758 juridisk attestats, udnævntes året efter til juridisk professor ved Sorø Akademi, opholdt sig her 1759-71 og sluttede venskab med kollegaen Ove Høegh-Guldberg. Flyttede 1771 til København som kommitteret i det nyoprettede norske Kammer, deputeredes 1773 til Økonomi- og Kommercekollegiet, var fra 1777 deputeret i Rentekammeret og General-Toldkammeret og tog sig af islandske, færøske, grønlandske og finmarkske sager. Jon Erichsen blev 1779 assessor i Højesteret, fik titel af justitsråd, blev siden etatsråd, virkelig etatsråd og i 1781 konferensråd, udnævntes samme år til bibliotekar ved Det kongelige Bibliotek. Var medstifter af tidsskriftet Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge, udgav et islandsk genealogisk æredigt fra 12. århundrede, skrev afhandlinger over nordiske antikviteter og offentliggjorde flere oldnordiske tekster. Var medlem af den Arnamagnæanske kommission, af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, sad i direktionen for islandsk handel og var formand for det islandske litteraturselskab Lærdomslistafélag.