Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, teolog og præst

Født søndag den 18. januar 1795 i Aalborg
Død fredag den 28. september 1855 i Gyrstinge, Ringsted

Mini-biografi: Var søn af en gartner, gik i skole i sin hjemby og kom derefter ind ved militæret, blev udnævnt til løjtnant 1813, men afskediget året efter da krigen sluttede. Begyndte at arbejde som huslærer, men havde mere lyst til at skrive, digtede et bryllupsvers om et ældre ægtepar, der af presseloven blev idømt censur. Jørgen Thisted begyndte i 1817 at studere teologi, tog 1820 embedseksamen med 1. karakter og blev ansat som personel kapellan ved Budolphi Kirke i Aalborg. Stiftede bekendtskab med den tyske lutherske præst Claus Harms, indsamlede bidrag til missionen og sendte pengene til Harms. Thisted blev 1822 personel kapellan ved Trinitatis Kirke i København, havde flere tilhørere end J.P. Mynster, der prædikede i samme kirke, måske på grund af sin levende fantasi og sin evne til at sætte følelserne i bevægelse. Udfoldede sig samtidig som forfatter, udgav andagtsbøger og prædikensamlinger i tidsskrifter, indviklede sig i forskellige litterære stridigheder og blev med tiden uønsket i København. Blev ansat som sognepræst i Gyrstinge og Flinterup 1825, udgav samme år Luthers Postil og 1928 Repertorium for aandelige Sager. Var far til forfatteren Valdemar Thisted.