Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, jurist og justitsminister

Født tirsdag den 1. november 1831 i København
Død søndag den 26. august 1906 i København

Mini-biografi: Blev 1849 student, læste jura og tog 1855 kandidat eksamen, blev 1859 professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet og var i året 1874-75 tillige rektor. Johannes Nellemann blev 1870 medlem af Landstinget, fik 1875 gang i sin politiske karriere som justitsminister og minister for Island i J.B.S. Estrups nydannede regering. Efterfulgte C.S. Klein og varetog posten til 1896. Havde det juridiske ansvar for udstedelsen af provisoriske love i 1877 og i årene efter 1885. Var blandt hovedaktørerne i forfatningsstriden i provisorieårene og som justitsminister, juridisk garant for Estrups provisoriske lovgivning. Var loyal over for Estrup, dog i 1894 med til at indgå forlig i Folketinget så der kunne åbnes for en forsoningsproces. Nellemann skrev adskillige grundlæggende procesretlige fremstillinger og en del retshistoriske arbejder, var stærkt engageret i arbejdet med retsplejereformen, hvis forberedelse går tilbage til tiden efter Grundloven af 1849 og fortaler for bl.a. indførelse af offentlighed og mundtlighed i retsplejen og for lægmænds deltagelse i strafferetsplejen. Blev efter sin tid i Folketinget udnævnt til nationalbankdirektør. Var optaget som medlem af Videnskabernes Selskab, modtog Storkorset af Dannebrog og blev 1893 udnævnt til Ridder af Elefantordenen.