Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, jurist og justitsminister

Født tirsdag den 17. august 1824 i København
Død tirsdag den 9. januar 1900 i København

Mini-biografi: Var søn af en byskriver, dimitteredes 1824 fra Metropolitanskolen og tog 1845 juridisk embedseksamen. Blev på A.F. Kriegers anbefaling medlem af Lyceum, ansattes af P.G. Bang som protokolsekretær i Roskilde og Viborg, blev 1847 fuldmægtig hos grev Frederik Marcus Knuth, fulgte med til København, da denne 1848 blev udenrigsminister. Christian Sophus Klein blev 1850 landstingssekretær, 1854 overretsassessor i Viborg, tog 1856 slesvigsk-juridisk eksamen, blev 1857 ansat i Københavns Overret. Valgtes 1858 til Folketinget for Det Nationalliberale Parti, fik afgørende indflydelse på mange vigtige lovudkast, udgav efter 1861 en samling af de vigtigste, endnu gældende love og anordninger, der stadig betegnes som Kleins lovsamling. Blev 1872 justitsminister, ledsagede 1874 kong Christian 9. på turen til Island og modtog ved den anledning Storkorset af Dannebrog. Blev af kongen opfordret til at danne regering da ministeriet Fonnesbech gik af 1875, men Klein foreslog i stedet Estrup, der gerne trådte til. Klein var 1876 konstitueret som overpræsident i København, indtrådte 1877 i Højesteret og blev 1891 overpræsident. Sad som formand for Københavns Havneråd, var formand i kommissionen om inddæmning af Kalvebod Strand og uddybning af sejlløbet. Fik 1861 titel af justitsråd, blev 1869 etatsråd og 1892 kammerherre. Udnævntes 1877 til æresdoktor ved Uppsala Universitet.