Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk justitiarius og konferensråd

Født søndag den 25. oktober 1767 i Nexø, Bornholm
Død søndag den 29. marts 1829 i Viborg

Mini-biografi: Var søn af en herredsfoged, blev 1786 student fra Roskilde Katedralskole, læste jura og tog 1789 kandidateksamen, blev samme år volontær i Danske Kancelli og 1792 kopist sammesteds. Jesper Jespersen udnævntes 1796 til herredsfoged i Øster og Vester Han Herreder, men opgav stillingen senere på året for at blive fuldmægtig i Københavns Rådstueskriverkontor. Jespersen blev 1798 justitssekretær i Akershus Stifts Overret, 1802 assessor i Kristiansand stiftsoverret, 1806 assessor i Akershus Stifts Overret og blev samme år udnævnt til justitiarius for Landoverretten i Viborg. Fik 1796 titel af kancellisekretær, 1812 af etatsråd og 1828 af konferensråd. Jespersen blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og til Dannebrogsmand. Var gift tre gange og blev far til 10 børn, heri blandt etatsråd C.M. Jespersen.