Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker og etatsråd

Født onsdag den 15. februar 1809 i Viborg
Død tirsdag den 18. november 1873 i København

Mini-biografi: Var søn af justitiarius Jesper Jespersen, blev 1826 student, læste jura og tog 1830 kandidateksamen. Blev 1834 landsoverrets-prokurator i Viborg og 1856 herredsfoged i Hatting Herred. Christian Magdalus Jespersen valgtes 1842 til medlem af den nørrejyske stænderforsamling, var dygtig og arbejdsom og udviste frisind samt en varm nationalfølelse. Stillede 1846 forslag om dansk-slesvigsk fællesforfatning, et forslag Orla Lehmann næsten samtidig fremkom med i Roskilde stænder. Jespersen kom 1848 i Den Grundlovgivende Rigsforsamling, blev medlem af grundlovsudvalget, stillede sammen med P.D. Bruun, det forslag til Rigsdagens sammensætning, som blev endeligt vedtaget. Havde et personligt ønske om at få en lavere valgretscensus, dvs. den formue eller jordbesiddelse, der krævedes for at man havde valgret eller kunne vælges til lovgivende forsamlinger, gik i flere henseender endnu videre og udtalte sig både for suspensivt veto og for afskaffelse af adel, titel og rang. Jespersen sad i flere vigtige udvalg, var ordfører for loven om overformynderiernes ordning, sad i årene 1861-63 som medlem af Rigsrådet, 1864-66 i Rigsrådets Folketing, var 1861-69 byrådsmedlem i Horsens, 1857-71 direktør for byens straffeanstalt og medlem af bestyrelsen af Den nørrejyske købstadforening. Fik titel af justitsråd og af etatsråd. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.