Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og gårdejer

Født fredag den 28. februar 1806 i Uldum, Vejle
Død onsdag den 16. februar 1876 på Bjerregård, Aale, Hedensted

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, fik efter skoletiden en landbrugsuddannelse, købte 1832 sin onkels gård i Holtum, solgte den 1846, blev 1851 ejer af Bjerregård i Åle Sogn ved Horsens. Jens Jørgensen var fra barndommen præget af moderens religiøsitet og holdt gudelige forsamlinger i sit hjem, kom 1833 i forbindelse med Peter Larsen Skræppenborg, deltog ofte i dennes møder, men sluttede sig 1849 til Grundtvig. Var med i den jyske bondebevægelse og sad 1842-46 som medlem af sogneforstanderskabet, 1845-51 af Vejle og 1859-65 af Skanderborg Amtsråd, var 1852 medstifter af Geert Winthers nørrejyske Brandforsikring, fra 1857 viceformand, 1862 medstifter af Den jyske Folkeforening og siden medlem af bestyrelsen. Jørgensen valgtes 1848 til den grundlovgivende Rigsforsamling, blev året efter medlem af Landbokommissionen, kom 1852 i Landstinget, sad som eneste bonde i udvalget om arvefølgesagen og stemte imod. Sad i Folketinget for Koldingkredsen til 1858, var for sognebåndets løsning, for valgmenigheder og mod Fællesforfatningen. Blev 1857 valgt til Rigsrådet, talte 1862 for valgrettens udvidelse og stemte 1863 for Novemberforfatningen. Talte både i Rigsrådets Folketing og Rigsdagens Landsting for en genoprettelse af Junigrundloven, sluttede sig 1870 til det nationale venstre, modsatte sig finanslovsnægtelsen 1873 og faldt ved næstkommende valg. Blev udnævnt til Dannebrogsmand.