Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og landmand

Født fredag den 8. august 1788 i Voldum, Hadsten, Favrskov
Død fredag den 24. oktober 1856 i Voldum, Hadsten, Favrskov

Mini-biografi: Var søn af en gårdfæster, fik en mådelig skolegang i byens skole, der var en af Frederik IV's ryttergodsskoler fra 1721, kom 1810 ind ved militæret, gennemgik rekrutskolen i Odense, tjente ved de lette dragoner og deltog i det holstenske felttog 1813. Jens Christensen overtog og bestyrede efter faderens død fædrenegården for sin mor, fik 1815 fæstebrev og blev hoverigørende bonde under Clausholm gods. Var en dygtig landmand med stort havebrug, planteskole med frugttræer, dyrkede især hør, blev foregangsmand for egnens bønder og tilbød forgæves Landhusholdningsselskabet at oprette landbrugsskole på sin gård. Christensen deltog 1839 i det første danske folkemøde: St. St. Blichers Himmelbjergsfest, sammenkaldte året efter 28. juni, på den nye Dronning Caroline Amalies Fødselsdag og Christian 8.'s kroningsdag, egnens befolkning til endnu et møde. Blev 1848 kongevalgt medlem af den nørrejyske stænderforsamling, hørte politisk til Bondevennerne og var eneste bonde i den grundlovgivende rigsforsamling. Valgtes formodentlig på Orla Lehmanns anbefaling og tilbød siden at nedlægge sit mandat til fordel for denne. Sad til 1852, som folketingsmand for Hørningkredsen og bevarede efter sin afgang, kontakten til A.F. Tscherning og Geert Winther. Christensen må formodes at have stået model til østjyden Jens Jensen i Blichers berømte novelle E Bindstouw.