Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, historiker, topograf og forfatter

Født fredag den 13. marts 1868 i København
Død søndag den 20. januar 1946 i København

Mini-biografi: Søn af en officer, blev student fra Metropolitanskolen 1885 og derefter elev på Officersskolen. Sekondløjtnant ved 7. Regiment 1888, det følgende år forsat til Ingeniørregimentet. Trådte i 1895 uden for nummer for at indgå i Den Vestindiske Hærstyrke. Efter 5 års tjeneste på de Dansk- Vestindiske Øer, vendte Ramsing tilbage til Danmark, indtrådte atter i Ingeniørregimentet og fik her hovedsaglig med bygningstjenesten at gøre. Har bl.a. bygget Madsnedøfortet samt flere batterier i Københavns befæstning. I 1930 udnævnt til generalmajor og til generalinspektør for ingeniørtropperne, desuden fra 1932 direktør for Hærens Bygningstjeneste. Udgav lærebøgerne Fæstningskrigen (1909) samt Lærebog i Krigsbygningskunst (1911). Ramsing var en ivrig amatørarkæolog og lokalhistoriker. Foretog arkæologiske udgravninger under sit ophold på de Vestindiske Øer, men hans virksomhed på disse områder var i øvrigt mest knyttet til København. Udgav i 1940 værket Københavns Historie og Topografi i Middelalderen. Ramsing gik stærkt ind for, at Danmark skulle beholde De dansk-vestindiske Øer. Udgav flere bøger om dette emne. Interesserede sig også, ligesom sin hustru Julie Ramsing, for det sønderjyske spørgsmål. Var i den forbindelse involveret i begivenhederne omkring Påskekrisen i 1920. Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen.