Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, litteraturhistoriker og professor

Født fredag den 17. maj 1844 i København
Død lørdag den 5. februar 1921 i København

Mini-biografi: Var søn af en klosterforstander, blev i 1864 student fra Sorø Akademi, læste derefter teologi, fortrød og begyndte i stedet at studere historie, bestod i 1874 magisterkonferens. Underviste de næste ti år i dansk på Navigationsskolen og 1882-98 tillige ved højere pigeskoler i København, var fra 1897 historielærer ved Officersskolen og 1897-1910 eksaminator ved Københavns Universitets præliminæreksamen. Oprettede sig i 1872, sammen med bl.a. Otto Borchsenius, Edvard og Georg Brandes, Holger Drachmann, J.P. Jacobsen, Vilhelm Møller, Sophus Schandorph, som medlem af litteraturselskabet, der dog kun bestod i kort tid. Herman Schwanenflügel debuterede som forfatter i 1876 med monografien Henrik Wergeland, den var tilegnet vennen Kristian Arentzen og fik rosende omtalen af Viggo Hørup i venstreavisen Morgenbladet. Den næste bog: Oldtidens Kulturhistorie mødtes med ringeagt af Brandes brødrene, i 1886 udkom Ingemanns Liv og Digtning og i 1891 erhvervede Schwanenflügel den filosofiske doktorgrad med afhandlingen om Peter Andreas Heiberg. Siden udkom et mindre arbejde om Carl Bernhard, en biografi om Jakob Peter Mynster, i 1905 en levnedstegning om H.C. Andersen og i 1907 en monografi om Carl Bagger. Schwanenflügel fik i 1908 titel af professor og blev i 1911 udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Bispebjerg Kirkegård, København (gravsted nedlagt/findes ikke)
Kolumbarium (urnehal) indtil 1931 - herefter nedsat et ukendt sted
© www.gravsted.dk (foto:hs)
portræt © Det Kongelige Bibliotek