Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat og gehejmekonferensråd

Født onsdag den 14. januar 1756 i Odense
Død fredag den 27. januar 1832 på Sollerup, Slesvig, Tyskland

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, gjorde 1772-80 tjeneste i fodgarden, blev 1773 premierløjtnant. Udnævntes 1780 til legationssekretær i Dresden, flyttedes 1784 til Haag, avancerede 1789 til gesandt i Holland. Lærte sproget og giftede sig med datteren af en hollandsk rådsherre, kom derved i kontakt med mange af landets fremtrædende personligheder. Herman Schubart virkede to år som gesandt i Madrid, rejste 1802 til Italien som generalintendant for danske handelsanliggender og skulle være mellemled mellem de italienske regeringer og dansk-norske købmænd, undersøge hvilke varer, der med fordel kunne afsættes og føre tilsyn med dansk-norske konsuler. Fik skaffet gode forbindelser til nordiske redere og fik åbnet Adriaterhavskysten for dansk-norsk skibsfart. Støttede flere af tidens danske kunstnere som opholdt sig i Rom og skaffede Bertel Thorvaldsen adgang til de bedste italienske familier. Blev enkemand og virkede 1819-21 som rejseledsager for prins Christian Frederik (Christian VIII) og hustruen Caroline Amalie, et hverv der førte til økonomisk ruin. Boede på Fyn sine sidste år og skrev beretningen om sit liv: Biographie d'un diplomate de 50 ans avec des anecdotes historiques et politiques. Var æresmedlem af Videnskabernes Selskab og Kunstakademiet, fik titel af kammerjunker, kammerherre, gehejmekonferensråd, friherre og Hvid Ridder. Var bror til lensgrevinde Charlotte Schimmelmann.