Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk adelsdame og salonværtinde

Født onsdag den 10. august 1757 på Fossum, Skien, Norge
Død mandag den 2. december 1816 i København

Mini-biografi: Var datter af en militærmand, mistede sin far som 2årig og blev med søsteren Sybilla sendt til gehejmerådinde Magdalene Løvenskiold for at få en passende opdragelse. Søstrene kom nu ind i de fineste kredse og blev siden begge gift ind i Bernstorff-Reventlow-Schimmelmann slægten. Charlotte Schubart viedes i 1782 til greve Ernst Schimmelmann, der efter statskuppet 1784, hvor kronprinsen, den senere Frederik 6. overtog magten, blev først finans- og siden gehejmestatsminister. I ægteparrets hjem blev der holdt salon efter fransk mode, her samledes folk fra adelen, embedsmænd, lærde og kunstnere fra hele Europa for at diskutere politik, filosofiske og litterære strømninger fra Oplysningstiden og Den Franske Revolution etc. Charlotte Schimmelmann var velbegavet, filosofisk, havde mange interesser og blev en yderst populær salonværtinde, der sammen med manden støttede unge begavelser, bl.a. B.S. Ingemann, Jens Baggesen, Adam Oehlenschläger og den tyske digter Friedrich Schiller. Ægteparret var absolut førende i selskabslivet på den tid, Ernst Schimmelmann fortalte sin hustru, hvad der foregik i regeringen, kongens søster Louise Augusta, gesandter og andre gæster, der kom i hjemmet, betroede sig til Charlotte Schimmelmann, der således fik indflydelse på en del regeringssager. Det sorgløse liv sluttede ved statsbankerotten 1913. Ægteparret forblev barnløse, men havde to adoptivdøtre.