Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, generalprokurør og statsminister

Født lørdag den 28. januar 1713 i Hammer Bakker, Aalborg
Død fredag den 10. juli 1789 i København

Mini-biografi: Var søn af en provst, tog teologisk embedseksamen 1731, rejste 1737 til udlandet for at læse jura, fysik og matematik i Marburg, besøgte siden Frankrig og England. Kaldtes hjem af Johan Ludvig Holstein og blev 1740 professor i filosofi ved Københavns Universitet. Henrik Stampe blev medlem af det juridiske fakultet og konsistorium, blev 1751 kvæstor ved universitetet, 1753 juridisk professor og generalprokurør med sæde i Kancelliet. Fik ansvaret for udarbejdelse af nye love og afgivelsen af erklæringer over vanskelige juridiske sager, prøvede få indført adskillelse af lovgivende, udøvende og dømmende magt. Var tilhænger af enevælden, men gik alligevel ind for begrænsninger af kongens magt. Stampe gennemførte under Struensees kortvarige styre, enkelte reformer som afskaffelse af dødsstraf for tyveri og en forenkling af domstolsforholdene i København. Sad som medlem af kommissionen, der dømte Struensee til døden og med i kredsen, som kendte til statskuppet mod Ove Høegh-Guldbergs regering, blev 1784 udnævnt til statsminister og medlem af Gehejmekonseilet. Stampes optegnelser Erklæringer, Breve og Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende er et dansk juridisk hovedværk og kilde til viden om statsadministrationen i 1700-tallet. Stampe blev optaget i den danske adelsstand, modtog dronning Sophie Magdalenes orden: de l’union parfaite og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.