Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og professor

Født fredag den 26. marts 1869 i København
Død lørdag den 8. september 1934 i København

Mini-biografi: Var søn af en professor, blev student 1886, juridisk kandidat 1891, modtog guldmedalje for besvarelsen af universitetets prisopgave i retsvidenskab. Modtog Det Hurtigkarlske Rejsestipendium og tog på 2års studierejse til England, Tyskland, Østrig, Frankrig og Italien. Skrev disputatsen Løftet og dets Causa og erhvervede den juridiske doktorgrad 1896. Hans Munch-Petersen blev ansat som assistent i justitsministeriet, virkede tillige som privatdocent, havde stor tilslutning, fik tre års ansættelse som docent, blev 1901 professor. Skrev Den borgerlige Ret i Hovedtræk, det var det første af sin art i nordisk litteratur og blev mønster for senere fremstillinger i nordisk retsvidenskab. Munch-Petersen var medvirkende ved oprettelsen af det juridiske laboratorium, studerede udenlandske procesordninger, skrev Den danske Civilproces i Hovedtræk, udsendte en systematisk fremstilling af retsplejen, Den danske Retspleje I-V, nåede at udarbejde manuskriptet til Skifteretten før sin død. Redigerede i 13 år Ugeskrift for Retsvæsens litterære afdeling og bidrog selv med mindre afhandlinger, valgtes 1910 til referendarius consistoriiDansk Studiefond 1913, virkede som rektor 1923-24, blev 1932 udnævnt til æresdoktor i Uppsala.