Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, jurist, rektor, etatsråd og professor

Født torsdag den 3. november 1763 i Sorø
Død tirsdag den 1. december 1829 i København

Mini-biografi: Var søn af inspektøren ved Sorø Akademi, blev student fra Klinchske Institut i København 1779, tog filosofisk eksamen, studerede latin og historie, blev 1784 cand.philol., juridisk kandidat 1788. Opholdt sig som alumnus på Borchs Kollegium, beskæftigede sig med juridisk manuduktion og skrev et par disputatser. Frederik Theodor Hurtigkarl blev 1790 notarius ved det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, året efter adjunkt, 1798 professor juris extraordinarius, 1804 professor ordinarius og assessor i Konsistorium, 1806 inspektør ved Kvæsturen og 1811 udnævnt til virkelig etatsråd. Var rektor ved universitetet 1809-10 og 1818-19. Som advokat og bestyrer af universitetets økonomi var Hurtigkarl dygtig, praktisk og uegennyttig, docerede som lærer fortrinsvis Romerret, søret og handelsret. Skrev afhandlingen Om den ældre norske og danske Lovgivning angaaende Søkrigsvæsenet, fik ikke fuldført sit hovedværk: Den danske og norske private Rets første Grunde. Hurtigkarl var ugift, viede hele sit liv til de studerende og det retsvidenskabelige Studium og testamenterede sin formue til Københavns Universitet til "Stipendier for studerende ved Universitetet, fornemmeligen saadanne, som med Flid og Held lægge Vind paa Fædrelandets Lovkyndighed". Det Hurtigkarlske Rejsestipendium har været af stor betydning for mange jurastuderendes videre uddannelse og derigennem også for dansk retsvidenskab. Hurtigkarl var Ridder af Dannebrog.