Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk præst

Født fredag den 11. maj 1798 i København
Død søndag den 28. marts 1869 i Brøndbyvester

Mini-biografi: Var søn af en bankdirektør, blev 1815 student fra det von Westenske Institut, læste jura og tog kandidateksamen 1820. Havde undervejs i studierne besluttet sig for at blive præst, læste Luthers skrifter og tog 1823 teologisk eksamen. Gunni Busck blev året efter ansat som præst i Stiftsbjergby ved Holbæk og virkede her gennem 20 år. Det var på den tid den store kirkekamp fandt sted, hvor N.F.S. Grundtvig havde udsendt fejdebrevet "Kirkens Gienmæle", som svar på et langt og lærd skrift af professor H.N. Clausen. Busck holdt med Grundtvig og skrev små hensynsfulde stridsskrifter for at formilde Grundtvig over for J.P. Mynster. Busck blev 1844 kaldet til Brøndbyvester og Brøndbyøster ved København, tog stadig del i den kirkelige forhandling, skrev bl.a. et par skrifter mod biskop H.L. Martensen og biskop G.P. Brammer, var til sin død tilhænger af Grundtvig, støttede denne økonomisk så digteren kunne få tid til at skrive sine salmer. Busck var i sit første ægteskab gift med en datter af provst C. Gutfeld og blev efter dennes død gift med en datter af konferensråd Herman Bech. Busck fik udgivet bogen Et Levnedsløb i Landsbypræstegård.

Brøndbyvester Ny Kirkegård 2015
© www.gravsted.dk (foto:va)