Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og jurist

Født tirsdag den 12. marts 1811 i København
Død mandag den 16. marts 1857 i København

Mini-biografi: Var søn af en krigsassessor og dimitteredes 1829 til Københavns Universitet fra Vordingborg lærde skole. Sluttede i studietiden venskab med bl.a. C.C. Hall, F.M. Knuth og D.G. Monrad, som alle blev inviteret til at holde ferie i barndomshjemmet herregården Iselingen, sammen med P.O. Brøndsteds to døtre og en ung N.F.S. Grundtvig. Georg Aagaard læste jura og tog kandidateksamen 1835, blev efter en kort udlandsrejse fuldmægtig hos kammeradvokaten, forpagtede 1837 gården Binnitze ved Maribo og blev 1841 prokurator i Maribo Amt. Var en ivrig tilhænger af Den nationale bevægelse, som var opstået i Slesvig og blev medlem af Det Nationalliberale Parti fra dannelsen. Kom i Den Grundlovgivende Rigsforsamling for Maribo Amts 3. kreds, faldt ved det første folketingsvalg i nabokredsen, valgtes derefter 4 gange i denne og blev i 1855, efter gennemførelsen af Fællesforfatningen, valgt til Rigsrådet for Fyn og Lolland-Falster kredsen, men døde som 46årig, kun to år efter valget.