Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, amtmand og justitsminister

Født mandag den 11. januar 1813 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)
Død tirsdag den 8. januar 1856 i København

Mini-biografi: Var søn af en kammerherre, arvede som 5årig Knuthenborg, blev 1829 student og cand.jur. 1833, rejste derefter et år til udlandet. Overtog 1837 det forsømte Knuthenborg, anlagde Bandholm havn, var human mod sine fæstebønder og begyndte 1845 bortsalg af fæstegods. Frederik Marcus Knuth stod 1840 i spidsen for den store lollandske petition om skattebevillingsret og fri forfatning, blev stændersuppleant for sæde-gårdsejerne, stemte 1846 imod Orla Lehmanns forfatnings-forslag og havde året før afvist, at støtte bekæmpelsen af den slesvig-holstenske propaganda i tysk presse. Deltog 1847 i godsejerprotesten mod det slesvig-holstenske ridderskabs fornyede opposition, udnævntes samme år til amtmand i Sorø, blev overdirektør for universitetet og fik sæde i direktionen. Blev 1848, på A.W. Moltkes initiativ, udenrigsminister i martsministeriet, der organiserede valgene til Den Grundlovgivende Rigsforsamling og udarbejdede forslaget til Junigrundloven. Knuth fik et anstrengt forhold til Frederik 7., som var afvisende for genoprettelsen af hertugdømmernes administrative forbindelse, tiltvang sig fuldmagt til at søge fred og stillede krav om at Slesvigs deling skulle indgå som alternativ freds-basis, kongen afslog og ministeriet blev nedlagt. Herefter var Knuth uden politisk indflydelse skønt kongevalgt medlem af rigsforsamlingen, medlem af landbokommissionen, af Folketinget og af Landstinget. Blev 1843 kammerherre og 1851 forstander for Herlufsholm Kostskole.