Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, højesteretsadvokat og legatstifter

Født fredag den 15. september 1786 i København
Død fredag den 2. april 1869 i København

Mini-biografi: Var søn af en højesteretsassessor, blev 1803 student og tog 1808 juridisk kandidateksamen. Blev ansat som prøveprokurator ved Den kongelige Landsoverret, Hof- og Stadsret, udnævntes til overrets-prokurator, 1811 til højesteretsadvokat. Frederik Treschow førte en del vigtige sager for Asiatisk Kompagni, var forsvarer for Dr. Dampe, førte Grundtvigs sag over for H.N. Clausen, blev 1828 generalfiskal og var anklager i C.N. Davids og Orla Lehmanns sager. Sad flere år som kongevalgt medlem af stænderforsamlingen i Roskilde, blev medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling, valgtes 1848 til Landstinget som repræsentant for de konservative. Var medlem af finansudvalget, af udvalg om presseloven, rigsrettens ordning, borgerligt ægteskab, hoveriets afløsning, jagtretten og om anlæg af Den sjællandske Jernbane, ønskede at få indført arvefæste så bønderne ikke skulle fortrænges fra jorden og var mod en mistillidsadresse, imod ministeriet Bluhme. Treschow var medlem af direktionen i Tontinen af 1800, af bestyrelsen for Det kgl. oktroierede almindelige Brandassurancekompagni, præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, kurator for Vemmetofte adelige Jomfrukloster, direktør for Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske stiftelse, medlem af komitéen for Thorvaldsens Museum m.m. Stiftede Det Treschow'ske Fideikommis, adskillige legater, De Treschow'ske Stiftelser o.a. Fik titel af justitsråd, etatsråd, konferensråd og gehejmekonferensråd. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør.