Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kammerherre og hofjægermester

Født fredag den 8. februar 1878 på Rantzausgave, Hvilsted, Aarhus
Død mandag den 2. januar 1967 på Tirsbæk, Vejle

Mini-biografi: Var søn af hofjægermester Christian Busky-Neergaard, kom ind ved militæret og blev 1899 sekondløjtnant, 1903 premierløjtnant i rytteriet, 2 år efter ved gardehusarregimentet, blev i 1908 berider og året efter adjudant. Forlod hæren i 1912 og blev ejer af hovedgården Tirsbæk, købte 1923 tillige hovedgården Aakjær med de tilliggende gårde Damsgaard samt Uldrupgaard. Frode Busky-Neergaard sad til 1935 som formand for Foreningen af jydske Skovejere, for Dansk Skovforening til 1941, for Vejleegnens Tolvmandsforening, for Dansk Skovforenings midtjydske salgskreds, for Veile Banks repræsentantskab, for bestyrelsen for A/S Vejle Mælkekompagni, for bestyrelsen for Vejle Is-fabrik, for Foreningen for ædel Hesteavl i Jylland, blev siden æresmedlem, var formand for repræsentantskabet for Aarhus Væddeløbsbane til 1955 og derefter æresmedlem. Var medlem af Statens Skovnævn, af bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeningerne i Danmark, af Dansk-Engelsk Selskab, af bestyrelsen for A P Hansens Stavefabrik, af Hedeselskabets repræsentantskab og af bestyrelsen for Danske Konsummælks-mejeriers Fællesrepræsentation til 1954, blev derefter æresmedlem. Busky-Neergaard blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og til Dannebrogsmand, var Ridder af 2. klasse af Norges St. Olavs Orden og medlem af 5. klasse af den Storbritanniske Victoria Orden. Var gift med en datter af etatsråd H.N. Andersen og far til fotograf samt hofdame, Ebba Busky-Neergaard.