Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk hofjægermester og godsejer

Født torsdag den 16. december 1847 på Rantzausgave, Hvilsted, Aarhus
Død tirsdag den 3. januar 1939 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en jægermester og godsejer, blev i 1866 student i Horsens, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1871. Sad fra 1875 som ejer af herregården Rantzausgave i Hvilsted Sogn, ca. 15 km syd for Århus, ejede fra 1884 tillige Aakjær i Odder kommune, en af Jyllands største herregårde og havde i årene 1884-1914 også Dybvad Gods i Aarhus amt. Overlod i 1923 Aakjær til sønnen, hofjægermester Frode Busky-Neergaard. Christian Busky-Neergaard havde adskillige tillidshverv, sad 1880-1910 som medlem af Aarhus amtsråd, var 1895-97 præsident for Danmarks Agrarforening, blev i 1898 landvæsenskommissær, var formand for Overformynderiets lånebestyrelse i Aarhus amt, for bestyrelsen for Kreaturforsikringsforeningen Kustos, for kommissionen til afløsning af husmænds pligtarbejde i Aarhus amt, for kommissionen til indkøb af jordlodder til landarbejdere samme sted og til 1924 for tilsynsrådet i Landbygningernes Brandforsikring. Busky-Neergaard blev udnævnt til Ridder af Dannebrog samt til Dannebrogsmand. Var farfar til fotograf og hofdame Ebba Busky-Neergaard.