Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og hofembedsmand

Født onsdag den 17. juni 1795 i Fjellerup, Djursland
Død fredag den 9. juni 1882 på Stenderup Strand (skovridergård), Kolding

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, mistede sin far som syvårig, men fik snart en god stedfar. Besluttede sig tidligt for at komme ind ved militæret, blev som 13årig optaget på Frikorporal-instituttet og blev sekondløjtnant i Prins Frederik Ferdinands Dragonregiment. Var under Napoleonskrigene med regimentet på march for at okkupere Frankrig, de blev standset i Bremen og vendte tilbage til Holsten. I 1815 var Frederik Gotthold von Müller blandt de danske tropper, der okkuperede Nordfrankrig, mødte og giftede sig med en adelsfrøken inden hjemmarchen 1818 og fik derved en høj social position. Blev 1827 ritmester, 1833 adjudant hos arveprins Ferdinand, 1839 major, deltog som oberstløjtnant i 1. Slesvigske krig i 1848, blev oberst 1849 tilknyttedes Olaf Ryes Korps og deltog i kampen ved Kolding, blev 1850 stabschef ved reservekavaleriet og ved den sjællandske generalkommando. Müller udnævntes til generalmajor 1856, fik 1. Kavaleribrigade og blev pladskommandant i Slesvig by og forlod militæret 1860. Boede resten af livet hos sin datter og svigersønnen, overførster Emil Bodenhoff. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog. Barnebarnet Ernst Bodenhoff udgav på baggrund af Müllers dagbøger: En Officers Optegnelser og bøgerne Svundne Tider, Den gamle General, Hofliv under trende Konger og Kongesorger.