Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk oberstløjtnant, kammerherre og forfatter

Født tirsdag den 16. marts 1852 på Jønneval, Norge
Død torsdag den 1. februar 1934 i Søllerød

Mini-biografi: Var søn af overførster Emil Bodenhoff, blev sekondløjtnant i fodfolket 1873 og 1876 premierløjtnant ved 20. bataljon. I 1880 forsat til Den Kongelige Livgarde, blev 1887 kaptajn og 1901 udnævnt til oberstløjtnant, forlod Hæren 1905. Ernst Bodenhoff havde 1897 fået udgivet bogen Mellem Venner og Fjender, efter En hverdagshistorie fra 1849 og helligede sig efter militærtiden sin udgivervirksomhed og sit forfatterskab af historiske erindringer. Udgav 1905 Mellem Heltegrave, fra Dannevirke til Als, 1909 Da Danmark var i Vaande, samme år Et lykkeligt Hjem og Minderige Egne 1910. Udgav i årene 1912-13 sin morfar generalmajor Gotthold Müllers interessante dagbøger under titlen Svundne Tider og Hofliv under trende Konger. Andre bøger af Bodenhoff er Kongesorger, Den gamle General, Lyse Minder og Dømt til Døden. Bodenhoff fik 1881 titel af kammerjunker, udnævntes 1892 til Ridder af Dannebrog, blev 1906 Dannebrogsmand og 1914 kammerherre. Var tillige Ridder og Kommandør af Sankt Stanislaus Ordenen, Ridder af den portugisiske Kristusorden, Kommandør af Sankt Anna Ordenen, officer af den siamesiske Kroneorden og officer af den græske Frelserorden. Post mortum udgav sønnen Willie Bodenhoff uddrag af sin fars efterladte papirer: "Erindringer eller breve" med titlen Den gamle Kammerherre.