Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og kammerherre

Født søndag den 3. december 1854 på Orupgård, Idestrup, Guldborgssund
Død søndag den 23. maj 1937 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af gehejmekonferensråd Edward Tesdorpf, fik efter skoletiden en landbrugsuddannelse på bl.a. Sæddingegård og var tillige i Tyskland og England for at studere disse landes agerbrug at kende. Overtog 1880 forpagtningen af Sæddingegård, arvede senere Ourupgård og blev tillige ejer af Brændte Ege, Kringelborg og Bøtøgård. Deltog med sin besætning i den første avlscenterkonkurrence, tilkendtes 1899 en opmuntringspræmie. Frederik Tesdorpf var en kyndig hippolog og sad som medlem af Statshingsteskue- kommissionen. Gjorde sig bemærket som en ivrig og dygtig talsmand for landbrugets toldbeskyttelse, blev formand for landbrugets toldbeskyttelsesforening, der blev stiftet 1897 og medlem af Landbrugstold-kommissionen som regeringen nedsatte 1899. Valgtes 1902 af Højre til Landstinget, sluttede sig til De Frikonservative, fik ingen særlig politiske indflydelse og trak sig 1910. Tesdorpf var formand for bestyrelsen af den Tesdorpfske sukkerfabrik i Nykøbing Falster, for bestyrelsen i Aktieselskabet Telegrafonen, "Patent Poulsen", medlem af bestyrelsen i Maribo amts økonomiske selskab og bestyrelsen for Dansk Eksportforening. Fik titel af kammerjunker, hofjægermester og kammerherre. Modtog Norges St. Olavs Orden, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. grad. Bror til Ad. Tesdorpf.