Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk storkansler

Født ca. 1623 på Søgaard Herregaard, Kliplev, Aabenraa - (mangelfuld?)
Død onsdag den 7. juli 1686 i København

Mini-biografi: Var søn af godsejer Frederik Ahlefeldt til Søgård i Sønderjylland, modtog undervisning i ridning fægtning, latin og græsk og blev sendt på dannelsesrejse i Europa. Studerede i 6 år på universiteter i Jena, Bologna, Paris og Amsterdam. Startede ved hjemkomsten en karriere i samfundets højeste kredse, kom tæt på kongehuset, da dronning Sophie Amalie var begejstret for den smukke og begavede unge mand. Frederik Ahlefeldt blev i 1657 landråd og generalkrigskommissarius, udsendtes som diplomat til bl.a. England og underskrev 1661 en handels- og venskabstraktat. Udnævntes samme år til statholder i København og assessor i Statskollegiet, blev 1663 statholder i de kongelige dele i hertugdømmerne, var amtmand i Steinburg og guvernør i Sønder-Ditmarsken. Havde 1662 erhvervet Gråsten Slot og opholdt sig mest her. Fik efter Frederik 3.s død i 1670, i samarbejde med Ulrik Frederik Gyldenløve og Griffenfeld, udmanøvreret den magtfulde Christoffer Gabel til fordel for Griffenfeld, mens Ahlefeldt selv fik afgørende indflydelse på udenrigspolitikken og ved Griffenfelds fald 1676 blev storkansler. Var ved sin død greve til Langeland og Rixingen og friherre til Mørsberg, havde foruden Gråsten adskillige andre besiddelser, både i Danmark og udlandet. Udnævntes til Ridder af Elefanten. Var far til Frederik Ahlefeldt den yngre og Carl Ahlefeldt.

Tranekær Kirke, Langeland 2020
© www.gravsted.dk (foto:flm)