Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk statholder

Født mandag den 25. april 1670 på Hardenburg (i dag ruin),Bad Dürkheim, Tyskland
Død mandag den 7. september 1722 på Gråsten Slot

Mini-biografi: Var søn af storkansler Frederik Ahlefeldt, blev som 14årig sendt to år til udlandet, overtog ved hjemkomsten grevskabet Risingen og baroniet Mörsberg. Ledsagede 1692 kronprins Frederik på en længere udlandsrejse, blev 1695 kammerherre og udnævntes året efter af Christian V, til guvernør og hovmester for prins Carl. Blev 1699 overkammerherre samt over-hof-mester for Ridderakademiet, år 1700 tillige overstaldmester. Carl Ahlefeldt blev 1704 præsident for kommercekollegiet, 1708 for politi- og kommercekollegiet, overtog 1710 Christian Lentes plads som medlem af Konseillet og deltog 1711 i ledelsen af regeringen under pesten. Tog ophold på Jægersborg Slot for at undgå smittefaren i København, kongen opholdt sig i Kolding. Ahlefeldt stod ikke på god fod med familien Reventlow og fjernedes 1712 fra Konseillet, da kongen forelskede sig i Anna Sophie Reventlow, blev i stedet statholder i Slesvig og Holsten. Arvede grevskabet Langeland samt godserne Søgård, Gråsten, Ballegård, Grøngrøft og Årup i Slesvig og die Wildniss ved Glückstadt efter sine barnløse brødre, købte tillige en del krongods i Kalundborg len, dannede herregården Østrup (siden Lerchenborg), erhvervede fra sin svigerfar Ulrik Gyldenløve: Sorgenfri og opførte 1705 Sorgenfri Slot. Udnævntes til gehejmeråd og Ridder af Elefanten. Gik på grund af vellevned og tidernes ugunst, totalt konkurs i 1725.

Tranekær Kirkegård, Langeland 2018
© www.gravsted.dk (foto:va)