Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk arkitekt

Født tirsdag den 8. marts 1803 i København
Død mandag den 25. maj 1863 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en snedkermester og kaptajn i Borgervæbningen. Blev som 16årig optaget på Kunstakademiets bygningsskole i København og modtog allerede året efter den lille sølvmedalje, fik i 1825 den store sølvmedalje og 1827 den lille guldmedalje. Blev undervist af arkitekt Christian Frederik Hansen og var konduktør for denne, bl.a. ved Frederik V.'s kapel i Roskilde Domkirke og Vor Frue Kirke i København, modtog i 1833 C.F. Hansens Medalje. Ferdinand Thielemann deltog i Charlottenborgs Forårsudstillinger gennem fem år, første gang i 1824. Blev lærer ved Kunstakademiets arkitektforberedelsesklasse 1840, ved 2. bygningsskole 1849, udnævnt til kongelig bygningsinspektør for Fyn og Nørrejylland 1851 efter Michael Gottlieb Bindesbøll, bestred denne post i 9 år. Thielemann havde stor respekt for gamle bygninger og genbrugte gerne materialer til genopførsel af det oprindelige, i stedet for at bygge nyt. Stod bl.a. for bygninger som Randers Statsskole, Ribe Katedralskole, Aarhus Rådhus, hospitalsbygninger i Vejle og Horsens og flere præstegårde. Thielemann udarbejdede et projekt til en udbygning af Psykiatrisk Hospital i Aarhus i 1856, det blev fundet for dyrt og henlagt. Tegningerne blev dog anvendt af arkitekten Ferdinand Meldahl, efter tilskyndelser fra professor C.E. Fenger, hvilket sikkert var medvirkende til at nedbryde Thielemanns helbred.