Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk dommer, jurist og professor

Født tirsdag den 17. juli 1900 på Frederiksberg
Død søndag den 26. februar 1956 i København

Mini-biografi: Var søn af professor Hans Munch-Petersen, blev student fra Metropolitanskolen i 1918, læste herefter jura og tog kandidateksamen 1924. Arbejdede et par år som sagførerfuldmægtig, modtog et rejsestipendium og tog nogle år på studierejser til udlandet, besøgte Østrig, England, Frankrig og Tyskland. Erwin Munch-Petersen vendte hjem i 1931 og blev ansat som sekretær i Justitsministeriet, blev fem år senere forfremmet til fuldmægtig, var konstitueret dommer i Vestre Landsret 1934, i Københavns Byret 1935-38 og derefter dommer her i årene 1938-41. Fik i 1932 udgivet det omfattende værk Konkurssurrogater, som fik betydning for den danske konkurslovskommission, det blev fulgt op af Overdragelser til Fyldestgørelse. Nogle Studier i Spørgsmålet om Ejendomsrettens Overgang, hvilket førte til en doktorgrad i 1935. Munch-Petersen blev året efter lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, blev udnævnt til professor i 1942. Havde flere tillidsposter: var sekretær ved konkurslovskommissionen, medlem af bestyrelsen for Juridisk forening, af bestyrelsen for de nordiske juristmøder, formand for Juristforbundet, medudgiver af Retsplejeloven I-11 og udgav flere af sin fars bøger. Var redaktør af Juristen, medlem af retsplejeudvalget af ankenævnet i sager efter forræderiloven, formand for kommissionen vedrørende de islandske håndskrifter og æresmedlem af Juridisk diskussionsklub. Munch-Petersen var udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.