Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk pædagog, redaktør og forfatter

Født torsdag den 22. april 1869 på Frederiksberg
Død mandag den 9. juni 1930 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af biskop Thomas Skat Rørdam, blev 1886 student fra Hauchs skole, 1893 cand.mag. med dansk som hovedfag. Var lærer på bl.a. Marie Kruses Skole samt Galster og Holbølls kursus til 1897, underviste resten af sin tid i dansk ved Statens lærerhøjskole. Varetog 1901-19 tillige hvervet som højskolens bibliotekar og udgav 1901 Fortegnelse over Statens Lærerkursus' Bogsamling. Erling Rørdam var fra 1898 censor i dansk ved lærereksamen og havde hele livet god kontakt med seminariernes og folkeskolens dansklærere. Udgav bl.a. Johs. Ewalds Levnet og Meninger og i samarbejde med forfatteren Michael Agerskov en del skolebøger, bl.a. Dansk Læsebog for Mellemklasserne, Dansk Læsebog for Realklassen og en håndbog i dansk litteratur. Var redaktør af Hagerups Konversationsleksikon I-IX, 2. udg. 1907-13, fik sammen med sagkyndige medarbejdede udgivet et kvalitetsværk, Povl Engelstoft som medredaktør 1920-25. Rørdam blev 1926 medindehaver af H. Aschehoug & Co 's danske forlag. Opstillede ved folketingsvalget 1920, som kandidat for Venstre i Gentofte-kredsen, men blev ikke valgt. Interesserede sig for det sønderjyske spørgsmål, redigerede for Sønderjydsk Samfund og To Løver, samleværket Sønderjylland 1864-1919. Var fra 1921 formand for Sønderjyske forening for Gentofte kommune, 1923-24 redaktør af Sønderjylland. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.