Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, hofjægermester, godsejer og politiker

Født tirsdag den 4. oktober 1859 på Skeelslund, Aaby, Aabybro, Jammerbugt
Død søndag den 17. februar 1918 på Birkelse, Ryå, Aaby, Jammerbugt

Mini-biografi: Var søn af politikeren Sophus Skeel, blev student fra Roskilde Katedralskole i 1878 og tog året efter filosofikum. Kom derefter ind ved militæret, blev sekondløjtnant ved 11. Bataljon i 1884, udnævntes 1890 til hofjægermester, blev 1891 løjtnant i forstærkningen og forlod 1899 hæren. Erik Skeel overtog i 1897 stamhuset Birkelse Gods ved Ryå i Vendsyssel på 2.836 hektar, der siden 1656 har været i familien Skeels eje og stadig er det. Skeel blev i 1901 sognerådsformand i Aaby Sogn, sad i årene 1902-10 som medlem af Aalborg Amtsråd, blev i 1903 formand for jagtafløsningen i Aalborg Amt, var medlem af administrationen for Det Skeelske Fideikommis, præsident i Understøttelsesforeningen for trængende jydske Landmænd og deres Efterladte samt af repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Dan. Var farfar til Erik Ludvig Skeel.