Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og kammerherre

Født fredag den 29. januar 1836 på Birkelse, Ryå, Aaby, Jammerbugt
Død mandag den 2. august 1897 i Karlovy Vary (Karlsbad), Tjekkiet

Mini-biografi: Var søn af kammerherre Jørgen Erik Frederik Skeel til Stamhuset Birkelse, gik i Aalborg Katedralskole, mistede som 13årig faderen og overtog i 1859 stamhuset, da moderen giftede sig med den senere indenrigsminister, Erik Skeel. Sophus Skeel kom til at indtage en fremragende plads i Danmarks og især i Jyllands landøkonomiske liv, Birkelse gård og gods blev bragt op på et højt kulturtrin, der blev opdyrket store arealer af den del af vildmosen, som tilhørte godset og Skeel var virksom i landboforeningslivet. Sad bl.a. i Landhusholdningsselskabets bestyrelse, var formand for Aalborg Amts Landboforeninger, for Foreningen af jyske Landboforeninger, den første formand for den jyske Husmandskreditforenings bestyrelse, repræsentant i Landbygningernes almindelige Brandforsikring og Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark, var medlem af Jernbanerådet og i flere år medlem af amtsrådet. Blev 1885 ved et suppleringsvalg medlem af Landstinget for Højre, bevarede posten resten af livet og tog sig især af sager, der vedrørte landbrug og kommunikationsvæsen. Skeel fik titel af hofjægermester, kammerherre og udnævntes til Kommandør af 2. grad af Dannebrog.