Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født ca. 1416-20 - (mangelfuld?)
Død tirsdag den 13. april 1501 (usikker)

Mini-biografi: Var søn af Mads Andersen Bølle, der ejede herregården Nakkebølle på Fyn, blev 1444 indskrevet ved universitetet i Erfurt som hjemmehørende i Odense, virkede i 1451 som provst i Aarhus og opnåede pavens tilladelse at forbinde nogle ellers ikke forenelige beneficier med sit provsti. Blev i 1461 ærkedegn og 1482 af kapitlet valgt til at efterfølge Jens Iversen Lange som biskop, indsattes til begge embeder ved pavelig provision. Fik 1487 indbygget hvælvinger i Aarhus Domkirkes nordlige korsfløj og indstiftede en gudstjeneste til Kristi legemes dyrkelse. Eiler Bølle var ikke nem at omgås og kom snart i strid med Aarhus by, indgik i 1488 forlig med byrådet samt borgmesteren og det følgende år med kong Hans. Blandt stridighederne var bl.a. manddrab, vold, hærværk, krænkelse af plovfred og tingfred som enten biskoppen eller hans folk skulle have gjort sig skyldige i. Bølle var ikke i besiddelse af nogen særlig kløgt og evnede ikke at vinde, hverken kongens eller folkets gunst, blev derfor nødt til at forlade embedet som biskop i 1491. Forbeholdt sig retten til Silkeborg Slot, der tilhørte Aarhus Bispestol og boede formentlig her resten af sit liv.